Om slamavskiljare och trekammarbrunn

Om ni har en offentlig byggnad eller ett hus där ert avloppssystem inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet är det viktigt att ni har en slamavskiljare för att allting ska fungera som det ska göra. Toalettvattnet eller BDT-vattnet måste först i processen gå igenom den slamavskiljare som ni har installerad innan den sedan går vidare i nästa steg i reningsprocessen. Sedan så sitter det även en eller flera kammar i denna slamavskiljare där själva slammet som finns i ert avloppsvatten sedimenterar där ni sedan måste vara noga med att tömma detta regelbundet för att det ska skötas korrekt.

Det är alltså lite steg som kan vara bra att veta om man har en slamavskiljare hemma eftersom att det aldrig är kul när man får problem med avlopp eller avloppsvatten. Har man kunskapen om hur själva processen går till är det också lättare att sköta allting som man ska just för att det inte ska bli några problem i framtiden.

Tranåsbrunnen

En slamavskiljare med trekammarbrunn som alltid håller måttet är Tranåsbrunnen, den kan ni beställa oavsett om ni behöver den till hemmet eller till en offentlig byggnad eftersom att den alltid har en god kvalitet och tål mycket arbete. Den tillverkas i Tranås Cementvarubutik där de har en mycket lång erfarenhet av att tillverka och leverera just trekammarbrunnar och slamavskiljare i stålfiberbetong som de tillverkas i.

Slamavskiljaren är populär tack vare dess långa livslängd, dess höga funktionalitet och monteringsvänlighet samt att det är överlägset den bästa trekammarbrunnen som är tillverkad i plast. Så för att få en slamavskiljare som har lång livslängd, är lätt att montera, är tålig vid tömning av slam och har en god totalekonomi för att nämna några fördelar så är det Tranåsbrunnen som ni ska beställa hem till ert avloppssystem.